0544 36 35 88 jessurunta@gmail.com

השירותים שלנו

 עצמאים

בישראל ישנם שני סוגי עצמאיים:

• “עוסק פטורשהמחזור השנתי שלו מוגבל לכ– 100,000

• “עוסק מורשהשהמחזור שלו אינו מוגבל

לפני שאתם מתחילים הליך פתיחת עסק עצמאי, מומלץ לברר את סוג המסגרת המתאים ביותר עבור העסק שלכם ואת הקריטריונים השונים שיש לקחת בחשבון. משרדנו דואג עבורכם למכלול ההליכים, החל מהקמה ועד לדוחות השנתיים, תוך מתן ייעוץ פרטני בהיבטי החשבונאות, המיסוי וכן ברמה האסטרטגית.

עצמאי יהיה כפוף לתחומי השיפוט השונים הבאים:

מע”מ :

עוסק מורשה חייב במעמ. המשמעות היא שבעבור כל סכום שהעסק העצמאי מחייב את הלקוח, עליו להוסיף 17% מהסכום אשר יצטרך לשלם למעמ בשלב מאוחר יותר. בדרך כלל, דוחות המעמ נעשים אחת לחודשיים. בתמורה, העצמאי יכול לנכות את חיובי המעמ ששולמו מהוצאותיו. יש לציין כי בהתאם לסוג ההוצאה, חיובי מעמ יהיו מוכרים באופן מלא, חלקי או כלל לא.

מאידך, עוסק פטור יכול לדווח על מחזור שנתי של עד 100,000 ללא צורך בחיוב לקוחותיו במעמ. לכן הוא לא יוכל לקבל החזר מעמ על הוצאותיו.

מיסים:

העוסק הפטור והעוסק המורשה כפופים למס בצורה זהה. מדובר במס פרוגרסיבי, כלומר כל מדרגת הכנסה תואמת סכום מס מסוים. לדוגמא, עד כ– 76,000 רווחים בשנה, שיעור המס הוא 10%  לאחר מכן, בין  76,000   לכ– 109,000 , שיעור המס הוא בסך 14%, וכך  שיעור המס עולה בהתאם לרווחים כאשר שיעור המס המינמלי לא נמוך מ-10%.

בנוסף, מערכת המיסוי פועלת על פי חישוב נקודות זיכוי מותאמות לכל אדם עפ מצבו המשפחתי. שיעור המס לתשלום נקבע אפוא לפי מספר הנקודות וגובה הרווחים. במקרה שהעצמאי חייב במס, הוא יצטרך לשלם מקדמות מס כל חודש או כל חודשיים בהתאם לפעילות.

לעיתים, עצמאי שכל פעילותו היא עוסק פטור אינו צריך לשלם מס. עם זאת, עצמאי בעל הכנסה ממקורות אחרים, כגון משכורת, עשוי להיות חייב במס אם הכנסתו המצטברת מגיעה לסולם החייב במס על פי נקודות הזיכוי שלו.

קיימים מספר גורמים שיכולים לעזור בהורדת המיסים.

ראשית, ההוצאות, אך גם מוצרים פיננסיים מסוימים כגון תשלום לקרן פנסיה ולקרנות השתלמות.

לבחירת המבנה עשויות להיות השלכות על תוצאות המס.

לכן חיוני להכין מראש תכנון מס כך שבסוף השנה אפשר יהיה להכין דוח הכנסות והוצאות לרשויות המס עם שיעור מס מינימאלי. חשוב להבהיר כי המיסים מחושבים על בסיס רווחים ולא על בסיס מחזור ההכנסות.

הביטוח הלאומי

עבור עצמאי, נכון לשנת 2020 הביטוח הלאומי מורכב משתי מדרגות: המדרגה התחתונה שבין 1   ל– 6,334 , חייבת במס בסך 5.97%, ומדרגה העליונה בין 6,335   לכ-44,020   חייבת במס בסך 17.83%. מעבר ל-44,020 , אין תשלום לביטוח הלאומי. אחוז התשלום לביטוח הלאומי  מחושב על פי הרווחים ולא על פי ההכנסות. בדומה למסים, העצמאי נדרש לשלם מקדמות חודשיות לביטוח הלאומי, על פי המחזור שדווח בעבר. בסוף השנה מתבצעת התאמה כלפי מעלה או כלפי מטה בהתאם להכנסה בפועל לשנה.

שיעור המס מחושב על פי ההכנסה החייבת הגלובאלית הכוללת את כל פעילויות האדם, לפי מדרגה תחתונה ומדרגה עליונה. עד לסכום של 6,334 הכנסות מצטברות, הביטוח הלאומי מחושב בשיעור נמוך יותר, אך כל ההכנסות העולות על סכום זה כפופות למדרגה העליונה. לדוגמא, עצמאי שמקבל משכורת בסך 7,000 יצטרך לשלם את כל הרווחים של העסק שלו, פטור או מורשה,  במדרגה העליונה.

כמו כן, אופן חישוב דיווח המעמד בביטוח הלאומי הינו קריטי מכיוון שיש לכך השלכות על כל הטיפול בבעל העסק על ידי הביטוח הלאומי. לדוגמא, אישה עצמאית עם הכנסה חודשית בסך 5,000   שלא הצהירה על כך כראוי, תיתקל בקשיים בקבלת קצבת דמי חופשת הלידה שלה מביטוח הלאומי. ישנם מקרים אחרים בהם אופן הדיווח לביטוח הלאומי הוא קריטי, כמו למשל במקרה של תאונת עבודה. מכאן הצורך להיות ערניים בעת דיווח המעמד לביטוח הלאומי.

ניהול ספרי חשבונות

כל עצמאי חייב לנהל ספרי חשבונות המותאמים לפעילותו הספציפית. חובה להתייעץ עם אנשי מקצוע מוכשרים ולעדכן אותם בכל הפרטים. במקרה שספרי החשבונות לא מנוהלים כהלכה, ישנה סכנה להיחשף לעונשים כבדים מאוד מרשויות המס.

חובת ההפרשה לקרן פנסיה

בנוסף, עצמאי נדרש להפריש כסף לקרן פנסיה למעט מקרים מסויימים שעליו לברר אם החוק חל עליו.

חשוב לדעת ההפרשות לקרנות הפנסיה מזכות בהטבות מס.

société en israel חברות בע״ם

מספר גורמים עשויים לחייב הקמת חברה לפעילות מקצועית כלשהי.

ישנם שלושה גורמים חיוניים:

סוגיית המס

הסוגיה המשפטית

הסוגיה המסחרית

הניהול התקין של מסגרת דורש ידע מקצועי. המיסוי על החברות הוא בשיעור 23% מרווחי החברה. הוצאות החברה כפופות למגבלות. לכן יש צורך לקבל ייעוץ מבעל מקצוע וליצור תכנון מס מתאים. משרדנו מעניק לכם את הכישורים שלנו, כמו גם את שיתופי הפעולה השונים שלנו, עורכי דין ורואי חשבון בפרט, כדי שנוכל להציע לך את כל השירותים הדרושים עבור העסק שלך.

les associations  העמותות

ישנן בישראל עמותות רבות, מבוססות על יעדים ספציפיים ופועלות על בסיס כספי ציבור מתרומות או מענקים ,למשל. לפיכך, העמותות צריכות לענות על דרישות מיוחדות והן כפופות לבקרה קפדנית של המדינה כדי לוודא את חלוקתם התקינה של כספים אלה. לכן חובה ליצור ולנהל עמותה העומדת ביעדים שהוגדרו. אנו מציעים את שיתוף הפעולה שלנו ליישום הפרויקט שלך.

nos services comptables  שירותי הנהלת החשבונות שלנו

חברתנו מציעה פלטפורמות חשבונאיות מסוגים שונים המותאמים לצרכיך ובהתאם לחוק.

 

les employeurs  המעסיקים

אנו מכינים את תלושי המשכורת לכל עובדי החברה, תוך מתן תמיכה מותאמת אישית על מנת להגן על מעמדך כמעסיק. המעסיקים כפופים לדיני עבודה כמו גם לפסיקות השונות המשתנות מדי יום. על מנת שנוכל להגן בצורה הטובה ביותר על האינטרסים שלך כמעסיק, חשוב לכם לקבל ייעוץ מראש בכדי להבטיח את עמידתכם בחוקים השונים ועל מנת שהתשלומים יבוצעו כדין.

מצד שני, כמעסיק ישנם עלויות שמוטלות עליו כמו ביטוח הלאומי, קרנות הפנסיה, ובמקרים מסוימים גם רשות המיסים. כך או כך, המעסיקים נדרשים לשלם למוסדות אלו, הן עבור חלק המעסיק והן עבור חלקם של העובדים. לכן חשוב להבין כי העלויות הכרוכות  בהכנת תלוש המשכורת אינן מייצגות רק את החלק הנטו שיש לשלם לעובד, אלא גם את כל העלויות הנלוות שיש לשלם אשר כוללות את חלק המעסיק והעובד. במקרים מסוימים, מומלץ לדאוג לכך שחוזה העבודה יוכן על ידי עורך דין או על ידי מוסד תורני, כדי למנוע אי הבנה בין העובד למעסיק.

la déclaration de patrimoine  הצהרות הון

א.  רשויות המס עשויות לדרוש הצהרת הון בכל עת. זהו הכלי העיקרי המאפשר לרשות המיסים לפקח על כך שדיווחתם על הכנסותיכם במלואן.

ב.  בהמשך, שירותי המס יתבססו על הדיווחים שהוגשו עבור שתי תקופות רצופות בכדי להשוות את ההכנסות המדווחות ולבדוק אם חלה עלייה או ירידה משמעותית בהון ובנכסים.

ג. כחלק מהצהרת ההון, קיימת חובה   לדווח על כל רכושנו, בין אם מדובר במזומן, במיטלטלין או במקרקעין, בהשקעות כספיות, ביצירות אמנות, בתכשיטים ועוד

חיוני לקבל ליווי של איש מקצוע לצורך הליכים אלו.

le certificat de résidence fiscal אישור תושבות ממס הכנסה

במידת הצורך, משרדנו יספק לך תעודת תושבות פיסקאלית שתאפשר לך להימנע מתשלום מסים מסוימים בחול. (במיוחד עבור העולים החדשים)

le retour sur l'impôt החזרי מס

מאחר שבישראל המס מנוכה במקור, קיים עקרון של החזר מס.

על פי סקרים רבים, כמעט 70% מאזרחי ישראל השכירים עשויים להיות זכאים להחזר מס אך אינם מודעים לכך ולכן אינם דורשים את כספם. במקרים אחרים, אם אינכם ערניים או אם אין לכם ליווי מקצועי, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס ולהיות מופתעים לקבל דרישה לתשלום מס. לכן, לפני הגשת בקשה, חובה לבצע חישוב מדויק כדי לוודא שאכן הנכם זכאים להחזר מס.

ישנם מקרים רבים בהם אדם עשוי להיות זכאי להחזר מס, לרוב אף החזר משמעותי. אל תהססו לבקש עצות.

להלן מספר דוגמאות:

• כשכיר, אם עבדת רק בחלק מהשנה או אם עבדת במספר משרות, או אם חלק מהזכויות שלך לא נלקחו בחשבון, כגון תרומות המוכרות לסעיף 46 אאו נקודות הזיכוי  האישיות שלך. ניתן לבדוק זכאות עבור 6 שנים אחורה, כשבמקרים רבים ישנה אפשרות לקבלת החזר מס בסך עשרות אלפי שקלים.

• במקרה של רווח ממקרקעין, גם אם עורך הדין ביצע את עבודתו כהלכה: אכן, במקרה של רווח הון החייב במס, עורך הדין מבצע תשלום דיווח מס ראשוני אשר לרוב מביא לחובת תשלום מס. עם זאת, מדובר  רק במקדמת מס. במסגרת דוח שנתי למס הכנסה ניתן יהיה לקבל החזר על הסכומים ששולמו בחלקם או במלואם. ישנן מספר דרכים לעשות זאת.

אנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים בנושא זה וליהנות ממעקב אישי אחר התיק שלך. משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם כמה משרדי עורכי דין בכדי להקל על ההליך.

• במקרה של רווח הון בתיק מניות:  הבנק מנכה את המס המרבי במקור מבלי לקחת בחשבון הטבות אישיות אפשריות. לפי אותו היגיון, הבנק נדרש לקזז במקור את סכום המיסים המקסימלי לתשלום על מוצרים פיננסיים. כחלק מדיווח מס, אנו יכולים לטעון לנקודות ולזכויות השונות של כל אדם ולעתים לקבל זיכוי עבור סכומים גדולים מאוד.

מה מטרת בקשתך?

15 + 2 =

conseil fiscal Israel
Chemouel Jessurun